miércoles, 11 de febrero de 2009

Educació proposa.... Desconfiança dels professors...

El Consell Escolar de Catalunya, Ernest Maragall, planteja un canvi en el calendari escolar.
Aquesta proposta tracta de començar el curs el 7 de Setembre i que acabi el 22 o 23 de Juny. Aquest avançament de curs es degut per motius pedagògics, segons va asegurar el conseller, ja que el calendari escolar actual es poc eficient.
Maragall veu molt efectiva aquesta nova proposta, en canvi professors i pares començen a desconfiar d'aquesta proposta que es vol posar en marxa el curs vinent.
Els diferents responsables de l'ensenyament tenen molts dubtes i opinions sobre aquesta nova pràtica.
Rosa Cañadell(portaveu del sindicat Ustec) ve una proposta positiva, encara que proposa que abans de fer-ho s'hauria de garantir la seva efectivitat.
Montse Ros(secretaria general de educació CCOO) es mante amb desconfianza, encara que dona un vot en aquest nou canvi, encara que veu una mesura precipitada per posar-la en pràctica el curs vinent.
Rosa Font( responsable d'ensenyança en UGT) ha dit la necessitat d'obrir un debat sobre aquest tema.
I els pares, desconfien que en aquesta setmana de vancances en febrer es faran unes activitats propies per els seus fills.


Tots els canvis, a primera vista, costen d'assimilar i d'acceptar, ja que trenca molts esquemes: docents per preparar el curs, els pares preocupats per on aniràn els seus fills.
S'ha de tenir en compte que buscar activitats de lleure a l'hivern sempre és més complicat si es fa a l'estiu.
Però com tot canvi, necessita una mica de confiança, dins de tot aquest mar de dubtes. Si a la pràctica no funciona, aleshores s'hauran de pensar altres alternatives.

http://www.que.es/barcelona/200902041850-profesores-acogen-desconfianza-cambio-calendario.html

http://www.que.es/barcelona/200902041212-educacio-propone-empezar-curso-septiembre.html

No hay comentarios:

Publicar un comentario